Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Ke stažení - Tiskoviny


Tiskoviny – propagační materiál, letáky, přihlášky,

                                                   ceník, provozní podmínky

 

Nezisková organizace AREÁL PIVOŇKA, o.p.s. opět zahajuje svoji činnost ve školním roce 2012 – 2013.

V Pivoníně: - 1.  Hiporehabilitace – Rehabilitace pomocí koní je určena všem osobám se

                                                          zdravotními problémy pohybového aparátu. Potíže                    

                                                          mohou být vrozené nebo po úrazu. Dále se snažíme

                                                          pomoci lidem s psychickým onemocněním. Důležitá je

                                                          spolupráce s ošetřujícím lékařem.

                                                                       

                        2. Hipoterapie pro děti se specifickými problémy – terapie je určena dětem

                                                         se specifickými vývojovými poruchami učení nebo

                                                         chování. Nabízíme terapii individuální pro jednotlivce

                                                         v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců

                                                         a skupinovou pro školy a školská zařízení.

                                                         Vytvoříme individuální program ve spolupráci s pedagogy

                                                         kmenové školy, ke kterému se vyjádří rodiče nebo

                                                         zákonní zástupci dítěte.

 

                         3. Dobrovolnictví – nabízíme možnost dobrovolnictví těm, kteří se nebojí

                                                        koní, chtějí se o ně starat, pomáhat při jejich ošetřování

                                                        a pomáhat při práci s dětmi nebo dospělými.

 

V Rodinném centrum Pivoňka v Zábřehu :

                      

  1. 1.      Doučování dětí individuální nebo společné procvičování v kroužku „Šikulové“. Tyto aktivity nabízíme dětem, které mají ve škole

                           dlouhodobější neúspěch díky nemocem nebo jakýmkoliv

                           osobním problémům. Pomůžeme i dětem, jejichž rodiče jsou

                           pracovně vytíženi a děti potřebují zlepšit domácí přípravu.

                           Službu nabízíme dětem od 6 do 12 let.

                                                       

                      2.  Ergoterapii pro děti od 5 – 15 let 

                                                Terapie je určena dětem, které mají potíže s koordinací pohybů

                                                a motorikou. Potíže mohou být vrozené nebo po úrazu.

                                                Děti často zažívají neúspěch v psaní, výtvarné výchově

                                                a pracovních činnostech. Aktivity nabízíme i dětem, které

                                                prostě rády tvoří pěkné věci z různých materiálů.

                    

 

  1. 3.      Volnočasové aktivity a ergoterapii pro děti se svými babičkami nebo

dědečky:

         Aktivita je nazvána „Babičko, dědo, pojď si hrát!“ Je určena

          pro děti od 3 do 10 roků, u prarodičů je věk bez omezení.

          Na setkáních společně procvičíme dovednosti a šikovnost rukou,

          rozšíříme si naše vědomosti nejen při hrách, ale také

          na společných vycházkách. Zažijeme nové a zajímavé aktivity.

 

Podrobné informace podáme na telefonu 720247660 a přihlášku obdržíte na adrese: Rodinné centrum Pivoňka, Československé armády 835/1, Zábřeh. Také je možno komunikovat mailovou cestou: info@arealpivonka.cz , webové stránky: www.arealpivonka.cz    

 

AREÁL PIVOŇKA o.p.s.

Zábřeh

 

I v tomto školní roce 2012 – 2013 opět nabízí tyto aktivity

 

 

 

HAPPYneuron

BRAIN JOGGING

 

 

 

Buďte zahradníky

 

 

„Učení má fyzickou podstatu. Učení, to je modifikování, růst a pěstění našich neuronů, spojení mezi nimi – zvaných synapse – a neuronových sítí cestou prožitku. Když se učíme, kultivujeme naše neuronové sítě. Jsme svými vlastními zahradníky.“

 

Dr. James Zull, profesor biologie a biochemie, Case Western University, USA

 

Zdraví mozku ovlivňuje celý náš život!

                                 

                       Brain jogging = mentální cvičení překračující možnosti běžné duševní aktivity. Je to

                       strukturované užití kognitivních cvičení a technik zaměřených na zdokonalení konkrétních

                        funkcí mozku.

                        Kognitivní rehabilitace je vhodná pro:  děti hyperaktivní a s problémy učení, všichni 50+,

                        sportovci v kolektivních sportech, řidiči, profese náročné na pozornost či paměť, ženy

                        na mateřské dovolené, ženy po menopauze, pacienti po mozkové příhodě či úrazu, pacienti

                        po chemoterapii   

 

 

                  Podrobné informace podáme na telefonu 720247660

                  Přihlášku obdržíte na adrese: Rodinné centrum Pivoňka, Československé armády 835/1, Zábřeh.

            E-mail: info@arealpivonka.cz , webové stránky: www.arealpivonka.cz

 

 

AREÁL PIVOŇKA, o.p.s.

Pivonín 17, 789 01 Zábřeh

Rodinné centrum Pivoňka

ČSA 835/1, Zábřeh

 

Přihláška

 

 

 

Mám zájem, aby moje dítě navštěvovalo ve školním roce 2012/2013 tuto aktivitu:…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………...

Za částku:…………………………………………………………………...

 

 

 

 

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………….

Narození:………………………………………………………………………………

Bydliště:………………………………………………………………………………..

Škola:………………………………………………………………………………….

Kontakt na rodiče nebo zákonného zástupce:………………………………………….

Zdravotní stav dítěte:…………………………………………………………………..

Kdo dítě doprovází:……………………………………………………………………

 

 

V Zábřehu  dne:…………….

 

 

---------------------------------------------

Podpis zákonného zástupce

 

 

 

AREÁL PIVOŇKA, o.p.s., Zábřeh,  IČ: 26875675, www.arealpivonka.cz, ředitelka: PaedDr. Božena Sojáková, mobil: 720247660, mail: info@arealpivonka.cz

 

 

CENÍK v roce 2012/2013

 

AREÁL PIVOŇKA, o.p.s. 

 

Odborná hiporehabilitace pro zájemce se zdravotními nebo duševními potížemi         350,- Kč

Individuální hipoterapie pro děti se specifickými problémy                                          350,- Kč

Skupinová hipoterapie pro děti se specifickými problémy (5 osob)                              220,- Kč

Individuální doučování                                                                                   250,- Kč/vyuč.hod.

                                                                                                                        550,- Kč/měsíc

Skupinové procvičování v kroužku    (6 osob)                                               400,- Kč/měsíc 

Ergoterapie pro děti  (6 osob)                                                                         350,- Kč/měsíc

 Volnočasové aktivity a ergoterapie pro babičky a dědy s vnoučaty    400,- Kč na dvojici/měsíc

                                             na každé další dítě                                   100,- Kč/měsíc

 

Kontakt: mobil 720247660, info@arealpivonka.cz , www.arealpivonka.cz

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz