Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Výroční zpráva za rok 2013


V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A

Obecně prospěšné společnosti AREÁL PIVOŇKA za rok 2013

 

 

 

Název :                      AREÁL PIVOŇKA, o. p. s.

Sídlo :                        Pivonín čp. 17, Zábřeh, 789 01

Právní forma :            obecně prospěšná společnost

IČO :                          268 75 675

Spojení :                     mobil:720247660,  e-mail: info@arealpivonka.cz

Informace :                 www.arealpivonka.cz

 

 

 

 

ÚVOD

V roce 2013 jsme pokračovali ve své činnosti, i když finanční situace se nijak nezlepšila od let minulých. Mnohokrát jsme zvažovali, zda raději aktivity neukončíme. Krize ve státě doléhala také na naši neziskovou organizaci. Získat sponzorský dar z podnikatelského sektoru se nám nepodařilo, ale zapojili jsme se do několika malých projektů a hledali jsme informace o inovačních projektech.

 

 

 

 

 

CÍL OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

 

Hlavním cílem a posláním organizace je práce s dětmi a mládeží, celoživotní  vzdělávání a volnočasové aktivity pro děti a rodiny s dětmi;

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz