Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Výroční zpráva za rok 2016


V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A

Obecně prospěšné společnosti AREÁL PIVOŇKA za rok 2016

 

 

 

Název :                      AREÁL PIVOŇKA, o. p. s.

Sídlo :                        Pivonín čp. 17, Zábřeh, 789 01

Právní forma :            obecně prospěšná společnost

IČO :                          268 75 675

Spojení :                     mobil:720247660,  e-mail: info@arealpivonka.cz

Informace :                 www.arealpivonka.cz

 

 

 

 

ÚVOD

V roce 2016 byla veškerá činnost stále pozastavena. Důvodem byla finanční otázka, neboť neziskovka neměla příjem peněz z dotací a náklady spojené s udržením neziskovky hradili zakladatelé a ekozemědělec, který se stará o koně. Klienti požadující hipoterapii by si museli hradit léčbu z vlastních zdrojů, a o to nebyl zájem.

 

 

CÍL OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

 

Nicméně hlavní cíl a poslání organizace bylo téměř stejné, práce s dětmi a mládeží, vzdělávací terapie nejen pro děti, ale je také možná pro seniory a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi;

-          rehabilitační činnost, především hiporehabilitace, pedagogicko psychologické ježdění a ergoterapie – poradenství ;

-     vzdělávací činnost v oblasti ekologie – chov včel, domácích zvířat;

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016

 

Činnost celé organizace byla jen udržovací. Nezúčastnili jsme se žádného projektu, neměli jsme žádný dotační titul nebo sponzorský dar od cizích dárců. Finančně se podíleli na udržení společnosti pouze zakladatelé a ekozemědělec, který se stará o koně a další zvířata.

Během roku jsme se věnovali práci s koňmi, jejich výcviku pro hipoterapii.

Všichni pracovníci se věnovali organizaci a její činnosti jako dobrovolníci, nepobírali za práci žádnou mzdu, a proto jim patří velké poděkování.

Členové správní a dozorčí rady zůstali bez obměny.

Účetnictví organizace bylo zpracováno externě firmou ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ MiRyz Soft s.r.o.. Dubicko, a také vedení této organizace chceme poděkovat za jejich vstřícnost.

Naši čtyřnozí přátelé zůstali taktéž nezměněni, kobylka Scarlet patří organizaci a kůň Darsa a Ram jsou pronajati od ekozemědělce a věnují se také výcviku pro hipoterapii.

V roce 2017 bude naše činnost taktéž omezena, alespoň do doby vhodných dotačních titulů.

 

 

 

ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

 

Ředitelka:     PeadDr. Božena Sojáková

Správní rada :  Zbyněk Soják – předseda správní rady

Milena Svobodová – člen

PhDr. Petra Tichá – člen

Dozorčí rada :   Ing. Zbyněk Soják – předseda dozorčí rady

Mgr. Eva Konopová – člen

Jana Čacká, DiS - člen

Čtyřnozí kamarádi :  Darsi a Ram– valaši

Scarlet – kobylka

Spolupracovníci : Účetní a daňová kancelář MiRyz Soft s.r.o. Dubicko

 

Dobrovolníci: PaedDr. Božena Sojáková - ředitelka

                       Zbyněk Soják – ošetřovatel koní, vodič

                       Bc.Jana Čacká, DiS – terapeut a ekozemědělec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a známým za jejich podporu a pomoc při naší činnosti.

 

 

 

 

 

PaedDr. Božena Sojáková

ředitelka organizace

 

 

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz