Vzdělávací a terapeutické centrum pro děti, rodiny
s dětmi, seniory a zdravotně hendikepované osoby.

Vzdělávací


Poskytované služby :

Vzdělávací:

AREÁL PIVOŇKA, o.p.s., pobočka Rodinné centrum Pivoňka v Zábřehu nabízí aktivity pro děti, rodiny s dětmi a ostatní zájemce – celoživotní vzdělávání.  V nabídce jsou tyto projekty:

Doučování dětí individuální nebo společné procvičování v kroužku „Šikulové“.

Tyto aktivity nabízíme dětem, které mají ve škole dlouhodobější neúspěch díky nemocem nebo jakýmkoliv osobním problémům. Pomůžeme i dětem, jejichž rodiče jsou pracovně vytíženi a děti potřebují zlepšit domácí přípravu. Službu nabízíme dětem od 6 do 15 let.

 

Ergoterapii pro děti od 5 – 15 let 

Terapie je určena dětem, které mají potíže s koordinací pohybů a motorikou. Potíže mohou být vrozené nebo po úrazu. Děti často zažívají neúspěch v psaní, výtvarné výchově a pracovních činnostech. Aktivity nabízíme i dětem, které prostě rády tvoří pěkné věci z různých materiálů.

 

Volnočasové aktivity a ergoterapii pro děti se svými babičkami nebo dědečky:

Aktivita je nazvána „Babičko, dědo, pojď si se mnou hrát!“ Je určenapro děti od 3 do 10 roků, u prarodičů je věk bez omezení. Na setkáních společně procvičíme dovednosti a šikovnost rukou, rozšíříme si naše vědomosti nejen při hrách, ale také na společných vycházkách. Zažijeme nové a zajímavé aktivity.

 

Brain jogging = mentální cvičení překračující možnosti běžné duševní aktivity. Je to strukturované užití kognitivních cvičení a technik zaměřených na zdokonalení konkrétních

funkcí mozku.

Kognitivní rehabilitace je vhodná pro:  děti hyperaktivní a s problémy učení, všichni 50+,

sportovci v kolektivních sportech, řidiči, profese náročné na pozornost či paměť, ženy        na mateřské dovolené, ženy po menopauze, pacienti po mozkové příhodě či úrazu, pacienti   po chemoterapii.   

 

 

Aktuality


Areál Pivoňka, O.P.S.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.created by useweb.cz